(4.3 / 5) 160

Verkoopbord

Hypotheekrente, wat is dat eigenlijk?

Ben je van plan om een woning te kopen? Of wil je de huidige hypotheek oversluiten? Dan ontkom je niet aan de hypotheekrente. Maar wat houdt deze rente nu eigenlijk in? Hoe is deze opgebouwd? En welke factoren beïnvloeden de hoogte ervan? Daar vertellen we graag meer over in deze blog.
 

Wat houdt hypotheekrente in?

De hypotheekrente is simpel gezegd de rente die je dient te betalen over het te lenen hypotheekbedrag bij een bank of andere geldverstrekker. Dit bedrag wordt uitgedrukt als een percentage van de hoofdsom van de hypotheek en bepaalt in grote mate de maandelijkse lasten die je zult hebben. De hypotheekrente bestaat altijd uit twee componenten: de basisrente en een risicopremie.
 

Hoe is de hypotheekrente opgebouwd?

De hypotheekrente op het te lenen bedrag is gebaseerd op drie factoren, die ieder ook een rol spelen bij de hoogte van het percentage. We lichten ze graag toe:

Inkoopprijs: Hypotheekverstrekkers hebben natuurlijk geld nodig om hypotheken te verstrekken. Dit geld lenen zij bij centrale banken zoals De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. Ook de hypotheekverstrekkers betalen rente over het geleende bedrag.

Risico’s: Aan leningen zijn altijd risico’s verbonden. Wanneer je een hypotheek afsluit, dient jouw woning als onderpand. Hypotheekaanbieders kunnen echter geen woning als onderpand gebruiken wanneer zij zelf geld lenen. Dit betekent dat zij een hoger risico lopen en hiervoor extra kosten moeten maken. Daarnaast hebben hypotheekaanbieders te maken met zowel renterisico als kredietrisico.

Kosten voor de hypotheekverstrekker: Hypotheekverstrekkers krijgen ook te maken met andere kosten, zoals kosten voor personeel, ICT en huisvesting. Een deel van de hypotheekrente is dan ook bestemd om deze operationele kosten te dekken. Maar naast deze operationele kosten wordt ook een winstmarge meegenomen in de rente.
 

Waarom zijn er veranderingen in de hoogte van de rente?

De hoogte van het hypotheekrente verandert voortdurend. En dat is eigenlijk heel logisch. Zo wordt de rente beïnvloed door een breed aanbod aan economische factoren. Een van de belangrijkste factoren is het beleid van centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank (ECB) of de Federal Reserve in de Verenigde Staten. Wanneer centrale banken de rentevoeten verhogen of verlagen, beïnvloedt dit direct de kosten voor banken om geld te lenen, wat op zijn beurt de hypotheekrente beïnvloedt.

Maar ook de inflatie, economische ontwikkelingen en situatie op de arbeidsmarkt spelen een rol bij de hoogte van de rente op het hypotheekbedrag. Mede hierdoor is het ontzettend lastig om te voorspellen wat de rente in de toekomst zal doen.
 

Rente vastzetten: Voor de korte of lange termijn?

Een vraag die iedereen zichzelf bij het afsluiten van een hypotheek wel zal stellen is: “Moet ik de rente voor de korte of lange termijn vastzetten?” Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende factoren, waaronder je persoonlijke financiële situatie, je toekomstplannen en de huidige marktomstandigheden.