(4.3 / 5) 160

Koopovereenkomst

Wat is WOZ-waarde?

Wanneer je eigenaar bent van een woning krijg je te maken met verschillende begrippen en termen die wellicht niet direct bekend zijn. Een van die termen is de WOZ-waarde. In het kort is de WOZ-waarde de geschatte marktwaarde van je woning op een bepaalde peildatum, vastgesteld door de gemeente. We gaan er in deze blog graag dieper op in. 

 

Wat betekent de WOZ-waarde nu eigenlijk? 

De WOZ-waarde van een woning wordt door de gemeente vastgesteld en vormt de basis voor verschillende belastingen en heffingen. Het is een inschatting van de marktwaarde van de woning op een specifieke peildatum, meestal elk jaar op 1 januari. Als woningbezitter ontvang je begin van het jaar een zogenaamde WOZ-beschikking waarin de vastgestelde waarde van jouw woning wordt vermeld.

De gemeente houdt bij de berekening van de WOZ-waarde rekening met factoren als: de ligging van de woning, gegevens over de inhoud, gegevens over de oppervlaktes en de verkoopcijfers van woningen in de buurt. 

 

Waarom wordt de WOZ-waarde bepaald? 

De WOZ-waarde wordt bepaald om een eerlijke en gelijke verdeling van lokale belastingen te waarborgen. Door de waarde van alle onroerende zaken in een gemeente te bepalen, kan de gemeente belastingen heffen op basis van deze waarden. Dit helpt om de lasten van gemeentelijke belastingen eerlijk te verdelen onder alle inwoners en eigenaren van onroerend goed binnen de gemeente. Bovendien wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het vaststellen van diverse andere belastingen en heffingen, waaronder de onroerendezaakbelasting (OZB), de waterschapsbelasting en soms zelfs de inkomstenbelasting.

 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde van jouw woning wordt vastgesteld door de gemeente met behulp van een geautomatiseerd model. Hierbij wordt geen beroep gedaan op een taxateur die individuele woningen bezoekt. In plaats daarvan gebruikt de gemeente gegevens over vergelijkbare woningen in jouw omgeving, zoals verkoopprijzen, bouwjaar, oppervlakte en type woning.

Het geautomatiseerde model genereert een taxatierapport, dat op verzoek bij de gemeente kan worden opgevraagd. Vervolgens controleert de Waarderingskamer of de waardebepaling van de woning correct is vastgesteld.

 

Wat zijn de veranderingen in de WOZ-waarde in 2024? 

Vorig jaar hebben we gezien dat de WOZ-waarde in veel delen van het land is gestegen als gevolg van de voortdurende stijging van de huizenprijzen. Deze trend heeft zich dan ook voortgezet in 2024. Volgens het CBR bedraagt de gemiddelde stijging tussen de 2 en 4 procent. Deze stijging varieert per regio, waarbij deze in de Randstad hoger is dan in andere delen van ons land.

 

Kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Het kan in sommige situaties zo zijn dat de WOZ-waarde van je woning hoger is vastgesteld dan je verwachtte of redelijk acht. In dat geval is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde bij de gemeente. Bijvoorbeeld als je van mening bent dat de waarde niet overeenkomt met de werkelijke marktwaarde van de woning, of als er fouten zijn gemaakt in de vaststelling ervan.

 Door bezwaar aan te tekenen bij de gemeente kun je extra informatie verstrekken die kan bijdragen aan een nauwkeurigere vaststelling van de WOZ-waarde. Dit kan mogelijk leiden tot een verlaging van de WOZ-waarde, hoewel dit niet gegarandeerd is.

 

Meer weten over de WOZ-waarde? Wij helpen graag!

We begrijpen dat de WOZ-waarde soms complex kan lijken en vragen kan oproepen. Daarom staan we altijd klaar om je te ondersteunen en eventuele vragen te beantwoorden die je hebt over dit onderwerp. Als ervaren makelaar krijgen we dagelijks te maken met dergelijke onderwerpen en zijn we goed op de hoogte van de ins en outs van de WOZ-waarde. Met veel plezier voorzien we je van deskundig advies en begeleiding op maat.